HANDBAL VERENIGING H.V.R. '97  
 
Kom handballen !!

Contributie*

8 jaar en jonger

per maand

€  11,00


 9 t/m 11 jaar

per maand

€  13,00


12 t/m 14 jaar

per maand

€  15,00


15 t/m 17 jaar

per maand

€  18,00


18 jaar en ouder

per maand

€  24,00


*Contributie is inclusief bondscontributie (vanaf 2016)


Uitleg contributie:

 • De hoogte van de maandelijkse contributie inclusief de bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

 • De contributie wordt geïnd via Club Collect.

 • Het betalen van de contributie ineens brengt geen extra kosten met zich mee.  Betalingen in 12  termijnen kost € 1,00 per maand extra.
 • In overleg is het ook mogelijk om in andere termijnen te betalen. Ook dan kost elke termijn € 1,00 extra
 • Gemaakte kosten door Club Collect zijn voor rekening van het lid.
 • Bij stornering of geen betaling volgt een herinnering door Club Collect, hieraan zijn extra kosten verbonden.


Niet tijdige betaling:

 • Indien er geen betaling wordt ontvangen omdat er geen keuze is gemaakt voor eenmalige of maandbetaling maakt HVR’97 deze keuze.

  Er wordt dan in één keer geïnd. Dit kan eventueel omgezet worden in termijnbetalingen, ook hier zijn kosten aan verbonden voor rekening van het lid.

 • Mocht er om diverse redenen geen contributie ontvangen worden zullen wij wijzen op de volgende consequenties.

Mogelijke consequenties:

 • Niet (tijdig) betalen geeft geen recht meer op het deelnemen aan trainingen cq. wedstrijden.

 • De vereniging kan besluiten de vordering ter incasso in handen te geven van een deurwaarderskantoor of incassobureau.

 • In uiterste geval kan royement volgen en vermelding op zwarte lijst van het NHV.


Opzegging:
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging moet schriftelijk geschieden voor 1 april bij de secretaris. Diegene die tussentijds bedankt is het gehele jaar contributie verschuldigd. Verhuizingen graag schriftelijk doorgeven aan de secretaris. Eventuele, door het NHV opgelegde, boetes aan de leden zullen door die leden zelf moeten worden voldaan, tenzij het bestuur anders oordeelt.

 
 
 
 
E-mailen
Map