Coronabeleid - HVR Website nieuw

HVR'97
Ga naar de inhoud

Coronabeleid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7-11-2020 Corona maatregelen aangescherpt en verlengd per 4 november

Voor trainingen wordt de groepsgrootte voor senioren in ieder geval voor de komende 2 weken teruggebracht van 4 naar 2 personen.
Ook worden de huidige maatregelen tot midden december verlengd.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen blijven trainen en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
16-10-2020  NHV bericht nav de nieuwe maatregelen 14 oktober 2020

Handbal competities stilgelegd tot en met 10 november wegens nieuwe maatregelen Coronavirus
Op dinsdagavond 13 oktober om 19.00 uur heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aangekondigde maatregelen zullen in ieder geval de komende vier weken van kracht zijn en gaan in op woensdag 14 oktober om 22:00 uur.
Deze maatregelen hebben gevolgen voor de handbalsport. Alle handbalcompetities van het NHV worden per direct stilgelegd tot en met 10 november. Dit geldt voor alle competities van het NHV, zowel voor de senioren als jeugd, op alle niveaus.
Jeugd tot en met 17 jaar mag door blijven trainen in teamverband, hierbij zijn onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.
Naast de sportkantines moeten nu ook de douches en kleedkamers gesloten worden.
Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. Het NHV werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competitie.  De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie.
28-09-2020  Extra Coronamaatregelen sporthal De Hullen

- De kantine van de sporthal is vanaf vandaag niet alleen meer in het weekend maar de hele week gesloten.
- Er mag niet meer gedoucht worden.
- Er mag geen publiek meer aanwezig zijn.
26-09-2020  Coronabeleid

De zaalcompetitie gaat van start en daar zijn we ontzettend blij mee. De nieuwe werkelijkheid met Coronavirus COVID-19 is er één met meer regels en voorzorgsmaatregelen dan we gewend waren.
We begrijpen dat niet iedereen dit met hetzelfde enthousiasme zal lezen, maar je snapt vast dat het belangrijk is op de hoogte te zijn van de wandelroutes, regels rondom afstand houden, desinfectie, omgang met tegenstanders en scheidsrechters, plaatsing van het publiek en gedrag van publiek.
Kijk wat voor jou van toepassing is. Bespreek het ook met je teamgenoten, je trainer, als ouders / begeleiders onderling, zodat je snapt hoe we de dingen bij HVR ‘97 Roden geregeld hebben.
Natuurlijk zijn er punten waar je vraagtekens achter zult zetten. En natuurlijk zijn er punten die bij andere verenigingen anders georganiseerd zijn. Weet wel dat we de regels met uiterste zorg en aandacht gemaakt hebben. Het beleid en protocollen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Handbal Verbond (NHV), NOC*NSF en de algemene richtlijnen van het RIVM, en dan gericht tot onze Sporthal de Hullen in Roden.
Weet dat iedereen die zich inzet voor de vereniging dit vrijwillig doet en met de beste intenties. We willen niet dat er een gespannen sfeer hangt. HVR ‘97 Roden is juist zo’n omgeving waar iedereen welkom is! Dus mocht je iemand zien de de regels niet helemaal volgt, vergeten zijn handen te desinfecteren of net iets te dichtbij komen staan, spreek de ander aan. Doe het vriendelijk, met een beetje humor en op een rustige manier. En mocht je ideeën hebben ter verbetering, tips voor ons, dan horen we die graag!

Corona-Coordinator
Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot corona. Het Bestuur is het aanspreekpunt voor Corona zaken. Het Bestuur draagt zorg voor de organisatie, de uitvoering en de handhaving van het beleid.

Algemene uitgangspunten
-  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
-  Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een corona-besmetting.
-  Schud geen handen!
-  Was regelmatig je handen. Zorg eventueel voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiëne middelen.
-  Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit.
De 1,5-meter afstandsregel
-  Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
-  Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
-  Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
-  Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
Aankomst in de sporthal
-  Schud geen handen!
-  Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sporthal.
-  Het advies is om zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal te komen en thuis te douchen.
Gedrag in de kleedkamer
-  Bij binnenkomst in de sporthal hangt er een indeling van de kleedkamers (voor trainingen en wedstrijden). Alle senioren teams hebben de beschikking over twee kleedkamers.
-  In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
-  Bij de kinderen zijn max. 2 begeleiders en/of ouders aanwezig om te helpen met omkleden.
-  Voor de senioren geldt doorgaans dat de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben. Het advies is daarom om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter afstand te waarborgen, bijvoorbeeld op het speelveld.
Voor de wedstrijd
-  Uitvoeren van spelerspascontrole
-  Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
-  Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
-  Warming-up
-  Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.
Betreden speelveld en begroeting
-  Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
-  Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
-  Schud geen handen en er wordt geen begroetingsyel toegestaan.  Uiteraard wensen we iedereen wel een prettige wedstrijd.
Gedrag op het speelveld en van het publiek
Het is verboden om in de sporthal in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
-  Een yel, aanmoedigingskreet oid  uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
-  Overwinningsmomenten te vieren.
-  High fives te geven.
Wedstrijdtafel (ordedienst)
-  Tijdens de ordedienst dienen de vrijwilligers ook 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Indien de vrijwilligers aan beide uiteinden van de ordedienst tafel plaatsnemen, kan er voldoende afstand worden bewaard.
-  Zorg ervoor dat er altijd desinfectiespray, desinfecterende handgel en een keukenrol aanwezig is bij de wedstrijdtafel.
Wisselbank en wisselzone
-  Op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand te bewaren.
-  Tijdens wedstrijden dienen er 2 (wissel)banken per team beschikbaar te zijn, zodat voldoende afstand kan worden bewaard.
Tijdens de wedstrijd
-  Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
-  Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
-  Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
-  Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
-  Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
-  Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.
Rust / pauze
-  Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren tijdens de rust.
Na de wedstrijd
-  Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
-  Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn.
-  Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.
Ventilatie
De kantine valt onder de richtlijnen en protocollen vanuit de Gemeente Noordenveld. Dit betekent dat we te maken hebben met:
-  bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
-  volledige naam;
-  datum, aankomsttijd
-  e-mailadres;
-  telefoonnummer;
-  toestemming;
-  Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de kantinecommissie.
-  eet- en drinkgelegenheden die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14 dagen, worden gesloten.
-  Er zijn alleen zitplaatsen beschikbaar, het is niet toegestaan om te staan voor de tribune.
-  Bij de ingang van de sporthal staat  desinfectiemateriaal. De zitplaatsen zijn duidelijk aangemerkt. Het is ieder zijn verantwoordelijkheid om de veiligheidsregels na te leven.
-  In de sporthal is een duidelijke routing (naar en bij de sportkantine, zitplaatsen, toiletten, tribune) zichtbaar, zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden.
Binnen toernooien, uitwedstrijden of andere handbalactiviteiten
-  Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoermiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere handbal activiteiten. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Iedereen van 13 jaar en ouder dient ervoor te zorgen zelf een mondkapje bij zich te hebben bij uitwedstrijden.
-  Wij adviseren om zo min mogelijk supporters mee te nemen naar de uitwedstrijden i.v.m. het maximum aantal personen binnen de sporthal.
-  Ons advies is: wanneer je uitspeelt neem je geen extra toeschouwers mee. De uitgangspositie is 1 chauffeur per 3 kinderen.

Bijlagen:

Bronvermelding:
Terug naar de inhoud