Bestuur - HVR Website nieuw

HVR'97
Ga naar de inhoud

Bestuur

Informatie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretariaat /

Wedstrijdsecretariaat

Petra van de Weide-Smallenbroek

Wolfsklauwstraat 10

9731 HB Groningen

050 - 5425496
06 - 38316607

hvr97@handbal.nl

Dagelijks Bestuur

Voorzitter


vacant

Overige bestuursleden

Overige leden van het bestuur
Ankie Steenhuis

   050 - 5020091

Petra Smallenbroek

   050 - 5425496

  06 - 38316607

Ledenadministratie
Petra Smallenbroek

Ankie Steenhuis

Penningmeester
Ans van Gastel
Kastelenlaan 94
9302 EW Roden
050 - 5015472
avangastel@home.nl

Ereleden
Jo Bosten

Henk Blaauw
Jan Werkman
Lid van Verdienste
Hilly Sikkema-Soer
Hilma Broekveldt-Waninge

Activiteitenteam

Evelien Soeman

Bas Havinga

Janny Wever
Karin Tinga

Voor aanmelden en/of vragen activiteiten is er een speciaal e-mailadres:

Terug naar de inhoud